LIVE

IRREECHA: Jala bultii Irreechaa sababeeffachuun Oromootni Kumaatamaan lakka’aman Naannoo hora Finfinnee bulaa jiraan mormii fi dhaadannoo dhageesisaa jiru

Jala bultii Irreechaa sababeeffachuun oromoota Kumaatamaan lakka’aman wajjin Naannoo hora Finfinnee buluuf Adda babayii Masqalaa irrati argamaa jirra

Irreecha Hora Finfinnee sababeeffachuun qarreefi qeerroon Kumaatamaan kakka’aman naannoo Hora Finfinnee, Doloolloo Buddeenaa kan nafxeenyaan maqaa jijjirtee Addabaabayii Masqalaa jettutti argamuun nutis kallatiidhaan isiniif gabaasaa jira.

Qeerroowwan Godinaalee Oromiyaa adda addaarraa dhufanii bakka kana buufatanii jiran, dhiichisaalee aadaa, Sirboota warraaqsaa dhageessisuun cinatti, dhaadhanoolee mormii adda addaa dhageessisaa jiru.

Hoteela Gihoon irraa eegaluun amma Adda baabaayii Masqalaatti, Giddu gala Aadaa Oromoo keessaafi alaa hanga bakka Irreeffannaatti namoonni hedduun buufatanii kan jiran yoo ta’u, qeerroowwan murna murnaan sagalee dhaaddannoo gurguddaa, sirbaafi shubbisa adda addaa agarsiisaafi dhageessiisaatti jiru.

Poolisiin Federaalaa fi magaalaa finfinnee konkolaattota waraanaa gurguddaatiin magaalaa Finfinnee keessa socho’aa jiraatuus qeerroo fi qarreen oromoo sodaa malee Jawaar mohammad, Baqaalaa garbaa fi hidhamtoota siyaasaa hiikaa, haqa hacaaluu hundeessaaf, mootiin keenya maarroo dha jechuun wal harkaa fudhaanii humna xiiqiidhaan guutameen sagalee uumaama isaanii ol kaasanii dhageessisaa jiru.

Uummatni Oromoo utuu hin sodaatiin baay’inaan ammallee garasitti ya’aa jira.

Qeerroowwan dubbifne akka jedhanitti jala bultii kanarraa eegaluun dirree kanarratti dhiichisaa fi dhaadachaa kan bulluun yoo ta’uu qeeroowwaan golee oromiyaa adda adda irra akka baay’inaan dabalamaan waamichaa dhiyeessaa guyyaa borii immoo Oromoota miliyoonaan lakka’aman waliin Irreeffannee, akkuma baratame Irreechi Irree Oromoo ta’usaa firaafis alaagaafis ni mirkaanessina jedhaniiru.