English News, Oduu Afan Oromo

Dhalattoonni Tigraay biyya Alaa jiraatan Hiriira Geggeessan

Embaasileen Turkii fi waajjiraaleen NATO magaalaalee keessa jiran kutaalee Yunaayitid Isteetis 15 akkasumas Kanaadaa, Awrooppaa, Israa’el fi Awustiraaliyaa keessaa hiriira wal fakkaatu geggeessanii jiran.

Akeeki hiriiraa geggefamee hawaasni addunyaa fi sabaa himaaleen uummata Tigraay cinaa waan hiriiraniif badiin namoomaa dhaqqabuuf ture hambisuu isaanii galateeffachuu, mootummaan Turkiin immoo Itiyoopiyaaf xayyaara nam maleeyyii akka hin kennine, gargaarsi namoomaa rakkoo malee gara naannoo Tigraay akka seenu, akkasumas humnoonni naannoo Amaaraa fi loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka ba’an, naannoo Tigraayiif tajaajilli baankii, bilbilaa, elektrikii, bishaanii fi tajaajjilli eegumsa fayyaa akka jalqabamu akkasumas dararaan naannoo Tigray keessatti raawwatame garee walabaa kan sadarkaa addunyaan akka qulqulleffamuu fi walii galteen dhukaasa dhaabinsaa marii irratti hundaa’e akka tolfamu gaafachuuf hiriira kana geggeessuu isaanii barreeffamni isaan qopheessan ibsee jira.

1 thought on “Dhalattoonni Tigraay biyya Alaa jiraatan Hiriira Geggeessan”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s