TOP NEWS

Faaruu Alaabaa Oromo (Oromo Flag Song)

The de facto national anthem of Oromia.

Alaaba Oromo ibsiitu dukkanaa,
Guyya sii dhabbannee gabruummarraa baanaa.

Alaaba Oromo ibsiitu dukkanaa, 
Guyya sii dhabbannee gabruummarraa baanaa.

Kumnilee du’u, kan hafeen si dhaabnaa, 
Du’arraa hin deebinuu, tarreerra dhabbanaa.

Alaaba Oromo ibsiitu dukkanaa,
Guyya sii dhabbannee gabruummarraa baanaa.

Dhigaan sifacaasaa, lafeen sibobeessaa,
Oromiyarratti, gad sumaan dhaabsisaa.

Alaaba Oromo ibsiitu dukkanaa,
Guyya sii dhabbannee gabruummarraa baanaa.

Dhiira dhalaa keenya, bakkumaa jiiranii,
Gadi sidhaabuu jecha, ibiddaan dhumanii.

Alaaba Oromo ibsiitu dukkanaa,
Guyya sii dhabbannee gabruummarraa baanaa.

Sii dhaabannee bullaa, guyya tokko taatulee, 
Guyyaan sun nii dhufaa, hangam yoo turellee.

Alaaba Oromo ibsiitu dukkanaa,
Guyya sii dhabbannee gabruummarraa baanaa.

Asxaa sirna haarayaa, abdii walaabummaa,
Dhiigaan gad si dhaabnaa, yaa faajjii tokkummaa.

Alaaba Oromo ibsiitu dukkanaa,
Guyya sii dhabbannee gabruummarraa baanaa.

Balali’uuf teessaa, atiis tarree galtee
Mallattoo mootummaa Oromiyaa taatee.

Alaaba Oromo ibsiitu dukkanaa,
Guyya sii dhabbannee gabruummarraa baanaa.

Dhiibnee ol sii kaassaa, dhifteeto mullataa,
Alaabaa dhugaatiif bodee nii dhabataa.

Alaaba Oromo ibsiitu dukkanaa,
Guyya sii dhabbannee gabruummarraa baanaa.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s