English News, Oduu Afan Oromo, TOP NEWS

HIRIIRA GUDDICHA OROMIYAA, SANBATA XIQQAA 13/2021

Hiriira Guddichaa Oromiyaa

Qabsaa’oonni Haqaa oromoo diddaa lagannaa nyaataa erga eegalanii har’a Guyyaa 16ffaa isaanii ti. Sochiin Qeerroo bifa qindaawaa ta’een kan adeemsifamaa jiru yoo ta’e sarbama mirga dhala namaa mootummaan abbaa irree Abiy kan aangoo akka harma haadha isaatti jaallatuu fi hidhatoota isaatiin adeemsifamaa daraan dabalaa dhufuu fi duguuggaan sanyii oromoo fi saba fi sablammii biyya sanaa irratti raawwatu baay’achuun hidhamtootni siyaasa oromoo diddaa irra kan jiranii fi uummaanni oromoos uffaanna keelloo uffachuudhaan birmaannaa fi jaalala hooggantoota isaatiif qabu agarsiisa turanis gama mootummaatiin deebiin kennamu hiidhaa fi hiraarsaa akkasumas ajjeechaa suukkanneessaa diinni illee oromoo irratti raawwatee hin beeknee ta’aa waan dhufeef sochiin fincila baratootaa Ambo fi Dirree dawwaa irra dhowuudhaan guutummaa oromiyaa fudhatee jira. Bifuma wal fakkatuun hiriirri guddichi oromiyaa sanbata xiqqaa gaafa guyyaa 13/2021 kan adeemsifamuu ta’uu miidiyaa fi sabaa himaaleen oromoo akkasumaas toora midiyaa haawwasummaatiin namootni ergaa waliif hiraa kan jiran yoo ta’uu hiriira biyyaa alaa keessatti ardilee Ameerika fi Awurooppaa keessatti bifa qindaawaa ta’een adeemsifamaa jira. Namoonni beekamooni, xinxaltootni yaada isaanii addis standardiif ibsan akka jedhanitti gagga’amnii fi dhiittaan mirga dhala namaa haamaan mootummaa Abiy taasifaamuu mala jechuun ibsanii jiru. Oduun keessaa lootee baate immoo mootummaan Abiy loltoota kumaatamaan lakkaawamaan ramaduudhaan Ambo to’aachuuf kaleessa irraa kaasee hojjechaan kan ture fi sanbata xiqqaa gaafa 13/2021 immoo addunyaa goowwomsuudhaaf tooftaa karaa ariifata isiniif hojjenna jedhuun dhagaa bu’uura Ambotti kaawuuf akka adeemu odeeffannee jira.

Hirirri guddichi fuuldura kana adeemu kun hidhamtootni siyaasa hiikamaanii filmaanni bilisaa biyyaa sana keessatti akka geggeeffamuuf dhiibbaa uumuu mala jedhamee kan yaadamee ta’ee oromiyaa biyya walaabaa taasisuudhaan galma kan gahu ta’ee karoora yeroo dheeraa qabatee kan hojjetama jiru ta’uu rogeeyyiin oromoo ni dubbatu. Sodaa irraa kan ka’ee mootummaan kun jibbiinsa daangaa hin qabne kan uummata oromoof qabu argiisiisuu danda’a jedhanii kanneen tilmaamanis hedduu dha.

Justice4hachalu

Ajjeechaan Artiistii fi falmaa mirga dhala namaa Hacaaluu hundeessaa qaama walaba ta’een akka qoratamuuf kanneen jedhaan gaaffii hiriirtootaa isa ijoo ta’aas jedhameera.

Waxabajji bara 2020 Artiiamstii Hacaaluu Hundeessaa mootummaa Abiy ajjeefanuun ni yaadatama