TOP NEWS

Oromo Protest

Oromiyaa keessa hokkoorri hammatee jira har’a muddee 5 /Galgala sa’aatii 8 :00 tti akka baha afrikaatti sa’aatii 2:00tti Sochiin yaada dhiyeeffachuu karaa Tiwiteeraa waan adeemsifamuuf qophooftaanii jirtuu? Erga kanaa waliif qooduudhaan hiriyoota keessaan walitti irratti hirmaachuudhaaf qophaa’aa! #OromoProtest irratti cuqasuudhaan yaada keessaan addunyaaf ibsaa. Tokkummaadhaan falmaadhaa haqa oromoo addunyaatti mul’isaa yakkaa mootummaa abbaa irree Abiy saaxiluudhaan suuraan deegaruudhaan argisiisaa midiyaalee hawwaachaa tokkummaadhaan to’adhaa! Injiffannoon ummata oromoof

There is a crisis in Oromia! * Today * December 5 EST / 5 pm GMT / 8 pm Join our campaign to start in East Africa (around 2pm in Oromia / Ethiopia). are you ready? Republish this and 2 friends who want to see this in the comments go back to the #OromoProtests