TOP NEWS

Balaan Ibiddaa Ameerikaa kutaa Kaaliforniyaa ganda Oreenjiitti mudate ammayyuu utuu hin to’atamiin jira

Ibiddi mana maatii tokkoo ka’ee kun humna ol babbal’achuu balaa hedduu qaqqabsiisa kan jiru yoo ta’u namootni kumaatamaan lakka’aaman naannoo sana gadhiisaani akka deemaan hoggantootni ajaajuu fi ogeessonni ibidda dhaamsan 500 ol irratti hirmaataniis hanga ammatti to’ataanii dhaamsuun hin dandeenye.